Anke Van der Perren

Laboratory for Neurobiology and Gene Therapy, Department of Neurosciences

KU Leuven

Anke Van der Perren has not added a biography.

If you are Anke Van der Perren and would like to personalize this page please email our Author Liaison for assistance.

Publications

Utveckling av en Alpha-synuklein Based råttmodell för Parkinsons sjukdom via stereotaktisk injektion av en rekombinant adeno-associerad viral vektor

1Laboratory for Neurobiology and Gene Therapy, Department of Neurosciences, KU Leuven, 2Division of Nuclear Medicine, Leuven University Hospital - KU Leuven, 3Laboratory for Molecular Virology and Gene Therapy, Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences, KU Leuven, 4Leuven Viral Vector Core, KU Leuven

 Medicine

A Novel kirurgisk metod för intratrakeal administrering av bioaktiva ämnen i fosterställning musmodell

1Molecular Virology and Gene Therapy, KU Leuven, 2Department of Woman and Child, KU Leuven, 3Neurobiology and Gene Therapy, KU Leuven, 4Division of Nuclear Medicine, KU Leuven, 5Biomedical NMR Unit/ MoSAIC, KU Leuven

JoVE 4219

 Medicine