Elvin 't Hart

Department of Pediatric Neuro-oncology

Princess Máxima Center for pediatric oncology

Elvin 't Hart
MSc

PhD student at the Princess Máxima Center for pediatric oncology, working at focused ultrasound and the opening of the blood-brain barrier.

Publications

Ett bildstyrt stereotaktiskt neuronavigation med hög genomströmning och fokuserat ultraljudssystem för öppning av blod- hjärnbarriärer hos gnagare

1Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Pediatric Oncology, Cancer Center Amsterdam, 2Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, 3Imaging Division, Utrecht University

JoVE 61269

 Neuroscience