Marc Derieppe

Department of Pediatric Neuro-oncology

Princess Maxima Center for Pediatric Oncology

Marc Derieppe
Postdoctoral Researcher

f

Publications

Ett bildstyrt stereotaktiskt neuronavigation med hög genomströmning och fokuserat ultraljudssystem för öppning av blod- hjärnbarriärer hos gnagare

1Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Pediatric Oncology, Cancer Center Amsterdam, 2Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, 3Imaging Division, Utrecht University

JoVE 61269

 Neuroscience