Rianne Haumann

Pediatric Oncology

Amsterdam University Medical Center location VUmc

Rianne Haumann

PhD student in Focused Ultrasound for the opening of the blood-brain barrier in diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG).

Publications

Ett bildstyrt stereotaktiskt neuronavigation med hög genomströmning och fokuserat ultraljudssystem för öppning av blod- hjärnbarriärer hos gnagare

1Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Pediatric Oncology, Cancer Center Amsterdam, 2Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, 3Imaging Division, Utrecht University

JoVE 61269

 Neuroscience