Susheil Uthamaraj

Division of Engineering

Mayo Clinic

Susheil Uthamaraj has not added a biography.

If you are Susheil Uthamaraj and would like to personalize this page please email our Author Liaison for assistance.

Publications

En metod för att uppskatta avlidna lårbenet kortikala stammar under fraktur testning med Digital bild korrelation

1Division of Engineering, Mayo Clinic, 2Department of Physiology and Biomedical Engineering, Mayo Clinic, 3Department of Orthopedic Surgery, Mayo Clinic, 4Department of Mechanical Science and Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign

JoVE 54942

 Bioengineering

Metod och instrumenterade fixtur för femorala fraktur testning i sidled höst-på-the-Hip ställning

1Department of Physiology and Biomedical Engineering, Mayo Clinic, 2Division of Engineering, Mayo Clinic, 3Department of Orthopedic Surgery, Mayo Clinic, 4Department of Mechanical Science and Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign

JoVE 54928

 Bioengineering

Proximal avlidna lårben Förberedelse för brotthållfasthet testning och Kvantitativ CT-baserade Finite Element Analysis

1Department of Physiology and Biomedical Engineering, Mayo Clinic, 2Division of Engineering, Mayo Clinic, 3Department of Orthopedic Surgery, Mayo Clinic, 4Department of Mechanical Science and Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign

JoVE 54925

 Medicine

Tillverkning av finkalibrig stent-transplantat Använda Electro och ballongutvidgning Bare metallstentar

1Division of Engineering, Mayo Clinic, 2Department of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, 3Department of Cardioangiology, ICRC, St. Anne's University Hospital, 4Department of Vascular Surgery, Mayo Clinic, 5Department of Physiology and Biomedical Engineering, Mayo Clinic

 Medicine

Cell Märkning och inriktning med superparamagnetiska nanopartiklar av järnoxid

1Division of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, 2Division of Engineering, Mayo Clinic, 3School of Medicine, Pharmacy and Health, Durham University, 4Regional Center for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, 5Mayo Clinic College of Medicine, Mayo Clinic

 Bioengineering