Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Denne protokollen skisserer to metoder for kvantitativ analyse av mitofagi i bukspyttkjertelen β-celler: For det første en kombinasjon av cellepermeable mitokondrie-spesifikke fargestoffer, og for det andre, en genetisk kodet mitofagi reporter. Disse to teknikkene er komplementære og kan distribueres basert på spesifikke behov, noe som gir fleksibilitet og presisjon i kvantitativt adressering av mitokondriell kvalitetskontroll.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter