Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Detta protokoll beskriver två metoder för kvantitativ analys av mitofagi i bukspottkörtelns β-celler: för det första en kombination av cellpermeabla mitokondriespecifika färgämnen, och för det andra en genetiskt kodad mitofagireporter. Dessa två tekniker kompletterar varandra och kan användas baserat på specifika behov, vilket möjliggör flexibilitet och precision när det gäller att kvantitativt ta itu med mitokondriell kvalitetskontroll.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter