Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Den foreløpige undersøkelsen bekrefter at subaraknoidalblødning (SAH) forårsaker hjernepericyttdød. Evaluering av pericytkontraktilitet post-SAH krever differensiering mellom levedyktige og ikke-levedyktige hjernepericytter. Derfor er det utviklet en prosedyre for å merke levedyktige og ikke-levedyktige hjernepericytter samtidig i hjerneseksjoner, noe som letter observasjon ved hjelp av et høyoppløselig konfokalmikroskop.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter