Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Förundersökningen bekräftar att subaraknoidalblödning (SAH) orsakar hjärnans pericytdöd. Utvärdering av pericytkontraktilitet efter SAH kräver differentiering mellan livskraftiga och icke-livskraftiga pericyter i hjärnan. Därför har en procedur utvecklats för att märka livskraftiga och icke-livskraftiga pericyter i hjärnan samtidigt, vilket underlättar observation med hjälp av ett högupplöst konfokalmikroskop.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter