Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Här beskrivs en metod för att mata Drosophila melanogaster med läkemedel och växtextrakt och bedöma deras effekt på mag-tarmkanalen genom att analysera bananflugornas avföringsavlagringar. De läkemedelsbehandlade flugorna kan användas som modell för vidare forskning.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter