Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Enteroider håller på att växa fram som en ny modell för att studera vävnadsfysiologi och patofysiologi, läkemedelsutveckling och regenerativ medicin. Här beskriver vi ett bovint primärt cellodlingssystem med 2D-enteroid-härledda celler som möjliggör samodling med relevanta vävnadscelltyper. Denna modell erbjuder en translationell fördel för modellering av gastrointestinal forskning.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter