Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Vi presenterer en protokoll for et glassbasert, semihydroponisk eksperimentelt system som støtter veksten av en rekke fylogenetisk distinkte planter med eller uten mikrober. Systemet er kompatibelt med forskjellige vekstmedier og tillater ikke-destruktiv rotekssudatprøvetaking for nedstrømsanalyse.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter