Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Vi presenterar ett protokoll för ett glasbaserat, semihydroponiskt experimentellt system som stödjer tillväxten av en mängd fylogenetiskt distinkta växter med eller utan mikrober. Systemet är kompatibelt med olika odlingssubstrat och tillåter icke-destruktiv rotexsudatprovtagning för nedströmsanalys.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter