Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Hoofdstuk 36

Reacties van planten op het milieu

Plant Hormonen
Plantenhormonen - of fytohormonen - zijn chemische moleculen die een of meer fysiologische processen van een plant moduleren. Bij dieren worden…
Fotoreceptoren en reacties van planten op licht
Licht speelt een belangrijke rol bij het reguleren van de groei en ontwikkeling van planten. Licht levert niet alleen energie voor fotosynthese, maar…
Biologische klokken en seizoensgebonden reacties
De circadiane - of biologische - klok is een intrinsiek, tijdwaarnemend, moleculair mechanisme dat planten in staat stelt fysiologische activiteiten…
Reacties op zwaartekracht en aanraking
Gravitropisme: reacties van planten op de zwaartekracht Hogere planten voelen de zwaartekracht aan met behulp van statocyten, cellen die in de buurt…
Reacties op droogte en overstromingen
Water speelt een belangrijke rol in de levenscyclus van planten. Onvoldoende of teveel water kan echter schadelijk zijn en een ernstige bedreiging…
Reacties op warmte- en koudebelasting
Elk organisme heeft een optimaal temperatuurbereik waarbinnen een gezonde groei en fysiologisch functioneren kan plaatsvinden. Aan de uiteinden van…
Reacties op Zoutstress
Zoutstress - die kan worden veroorzaakt door hoge zoutconcentraties in de omgeving van een plant - kan de plantengroei en gewasproductie aanzienlijk…
Verdediging tegen ziekteverwekkers en planteneters
Planten vormen een rijke bron van voedingsstoffen voor veel organismen, waardoor het een doelwit is voor herbivoren en infectieuze agentia. Planten…
Analysis of Protein Import into Chloroplasts Isolated from Stressed Plants
Chloroplasts are organelles with many vital roles in plants, which include not only photosynthesis but numerous other metabolic and signaling…
Bacterial Leaf Infiltration Assay for Fine Characterization of Plant Defense Responses using the <em>Arabidopsis thaliana-Pseudomonas syringae</em> Pathosystem
In the absence of specialized mobile immune cells, plants utilize their localized programmed cell death and Systemic Acquired Resistance to defend…
Analysis of <em>Arabidopsis thaliana</em> Growth Behavior in Different Light Qualities
Plant biologists often need to observe the growth behavior of their chosen species. To this end, the plants need constant environmental and stable…

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter