Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.1: Biyoloji nedir?

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Characteristics of Life
 
TRANSKRİPT

1.1: Biyoloji nedir?

Genel bakış

Biyoloji, canlı organizmaların yapısı, işlevi, gelişimi, etkileşimleri, evrimi, dağılımı ve taksonomisi de dahil olmak üzere canlı organizmaların ve yaşamın incelenmesine odaklanan doğa bilimidir. Alanının kapsamı geniştir ve anatomi, fizyoloji, etoloji, genetik ve çok daha fazlası gibi bir takım özel disiplinlere ayrılmıştır.

Tüm canlılar birkaç temel özelliği paylaşır: hücresel organizasyon, kalıtsal genetik materyal ve adapte olma / evrilme yeteneği, enerji ihtiyaçlarını düzenleme metabolizması, çevre ile etkileşim yeteneği, homeostazı sürdürme, üreme ve büyüme ve değişme yeteneği.

Yaşamın Karmaşıklığı

Karmaşıklığına rağmen, yaşam organize ve yapılandırılmıştır. Biyolojideki hücre teorisi, tüm canlı organizmaların bir veya daha fazla hücreden oluştuğunu ifade eder. Hücre, yaşamın temel birimidir ve tüm hücreler önceden var olan hücrelerden doğar. Bakteriler gibi tek hücreli organizmalar bile, çevre ile etkileşime girme gibi temel işlevleri ve yaşamı ya da metabolizmayı sürdüren kimyasal reaksiyonları gerçekleştirmesine olanak sağlayan yapılara sahiptir. Çok hücreli organizmalarda hücreler dokuları, organları, organ sistemlerini ve son olarak tüm organizmaları oluşturmak için birlikte çalışırlar. Bu hiyerarşik organizasyon, popülasyonlara, topluluklara, ekosistemlere ve biyosfere kadar daha da genişleyebilir.

Genetik ve Adaptasyon

Bir organizmanın DNA’larında kodlanan biyolojik ”mavi kopyaları“ olan genetik materyal, nesillerine aktarılır. Birkaç nesil boyunca, genetik materyal biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) çevre tarafından şekillendirilir. Bu sürece adaptasyon denir. İyi uyum sağlamış ebeveynlerin nesillerinin, ebeveynlerinin yaşadıklarına benzer koşullarda hayatta kalma olasılığı yüksektir.

Kalıtsal özelliklerin hayatta kalma ve üremeyi arttırdığı sürece, doğal seçilim denir. Doğal seçilim evrimin temel mekanizmasıdır. Örneğin, bazı kanguru fareleri az yağış alan sıcak ve kuru bölgelerde yaşar. Bunaltıcı sıcaktan kaçınmak ve suyu muhafaza etmek için daha soğuk ve buharlaşmayı yavaşlatmak için metabolik oranlarını düşüren toprağa yuva yaparlar. Bu şekilde, kanguru faresinin genetiği — bu davranışı kodlayan ve nesiller boyunca aktarılan— hayvanın bu tür aşırı çevre koşullarında hayatta kalmasını sağlar.

Çevresel Etkileşimler

Organizmalar ayrıca çevreleriyle başarılı bir şekilde etkileşime girebilmelidir. Bu, kaynakları veya potansiyel eşleri aramak için çevrelerindeki dünyada gezinmeyi içerir, ancak aynı zamanda iç ortamlarını düzenlemeyi de içerir. Homeostaz, bir organizmanın iç koşulları sabit tutma yeteneğidir. Örneğin, insanlar sabit vücut ısısını korurlar. Üşürlerse, titrerler; eğer çok sıcaklaşırlarsa, terlemeye başlarlar. Canlılar varlıklar metabolizmayı da —enerji ihtiyaçlarını düzenleyen kimyasal süreçler— korurlar. Örneğin, bitkiler güneş ışığını şekere dönüştürür ve kimyasal enerjiyi adenozin trifosfatta depolarlar.

Temel İlkelerden Yukarı Doğru İnşa

”Biyoloji nedir?“ ve ”Hayat nedir“ temel sorular gibi görünse de, anlaşılmaları önemlidir ve daha karmaşık sorular sormanın ön koşullarıdır. Örneğin, yaşamın temel ilkelerini anlamadan —hücrelerin nasıl bölünüp çoğaldığı gibi— kansere neyin sebep olduğunu araştırmak zor olacaktır. Bu bilgi aynı zamanda bilim insanının biyolojik süreçleri incelemek için gerekli araç ve yöntemleri geliştirmesine de olanak sağlar.

Tags

Biology Scientific Study Life Living Organisms Characteristics Highly Organized Complex Structure Reproduction Genetic Material Growth And Development Reaction To Environment Regulation Cardiovascular System Adaptation Evolution Natural Science Structure And Function

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter