Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.6: Correlatie en oorzaak
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Correlatie en oorzaak
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

1.6: Correlatie en oorzaak

Overzicht

Met statistische tests kan worden berekend of er een verband of correlatie is tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Een indirect verband tussen de variabelen duidt op een verband, terwijl een direct verband een oorzakelijk verband aangeeft. Als wordt vastgesteld dat er geen verband bestaat tussen de variabelen, dan is de correlatie toeval.

Correlatie versus causaliteit

Als de afhankelijke variabele toeneemt of afneemt wanneer de onafhankelijke variabele toeneemt, is er respectievelijk een positieve of negatieve correlatie tussen de twee variabelen. Als deze relatie indirect is, dan is dat te wijten aan een correlatie. Een directe relatie zou echter een oorzakelijk verband betekenen.

Als een onderzoeker bijvoorbeeld de oorzaak van staartverlies bij vijf verschillende gekko-populaties wil achterhalen en een negatief verband vindt tussen het aantal gekko's zonder staart en het aantal parasitaire teken bij kraaien, zou dit resultaat een negatieve correlatie vormen.n en geven aan dat de kraaiparasiet niet direct staartverlies veroorzaakt bij gekko's.

Als de kraaien echter in de buurt van elke gekko-populatie waren geteld, zou er een positieve relatie tussen het aantal kraaien en staartloze gekko's kunnen zijn gevonden. Als, na onderzoek van de inhoud van de kraaienmaag, de ontbrekende gekkostaarten werden ontdekt, zou het aantal kraaien direct het aantal verloren staarten door de gekko's hebben bepaald - wat wijst op een oorzakelijk verband. Als de gekkostaarten niet in de maag van de kraaien waren gevonden, dan had de correlatie toevallig kunnen zijn.

Belangrijk is dat er in dit voorbeeld een negatieve correlatie is tussen het aantal kraaien en het aantal parasitaire kraaientikken. In werkelijkheid zal het aantal kraaiparasieten waarschijnlijk toenemen met een toenemend aantal kraaien, een positieve correlatie. In dit scenario zou het aantal kraaientikken ook positief gecorreleerd zijn met het aantal staartloze hagedissen. In tegenstelling tot de relationship tussen populaties kraaien en staartloze hagedissen is het aantal teken en staartloze hagedissen niet causaal gerelateerd.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter