Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

2.6: Moleculaire vormen
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Moleculaire vormen
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

2.6: Moleculaire vormen

Overzicht

De vorm van een molecuul draagt bij aan zijn functie en zijn interacties met andere moleculen. Door de jaren heen zijn er veel verschillende modellen ontwikkeld voor de visuele weergave van moleculen.

Tweedimensionale representaties van moleculen

Lewis-structuren zijn ontwikkeld door Gilbert Newton Lewis, die deze structuren voor het eerst publiceerde in zijn paper "The Atom and the Molecule" in 1916. Lewis-structuren gebruiken de chemische symbolen voor elementen. Lijnen verbindende elementen vertegenwoordigen covalente bindingen, en paren stippen vertegenwoordigen paren elektronen die niet deelnemen aan een binding.

De bindingslijnstructuur is een eenvoudigere manier om organische (op koolstof gebaseerde) moleculen te visualiseren dan de Lewis-structuur. In bindingslijnstructuren wordt aangenomen dat koolstof- en waterstofatomen overal bestaan waar een lijn eindigt of onder een hoek buigt, in plaats van expliciet te zijn getekend. Bindingslijnstructuren zijn vooral nuttig voor het modelleren van grotere moleculen die lar bevattenge hoeveelheden koolstof en waterstof of zeer lange koolwaterstofketens, zoals die vaak voorkomen in de organische chemie en biochemie.

Driedimensionale representaties van moleculen

2D-modellen zijn nuttig voor het begrijpen van basale moleculaire structuren. Om te voorspellen hoe moleculen met elkaar en met andere stoffen zullen interageren, is het echter belangrijk om te begrijpen hoe moleculen in een driedimensionale ruimte bestaan. Ball and stick-modellen tonen 3D-relaties tussen atomen binnen een molecuul.

Ruimtevullende modellen gaan verder met het concept van bal- en stokmodellen en bieden een nauwkeuriger 3D-beeld van moleculen door atomen weer te geven op een manier die de verhouding van de atoomstralen behoudt. In plaats van lijnen tussen atomen te gebruiken om bindingen weer te geven, geeft de nabijheid van bollen tot elkaar de bindingssterkte aan. Atomen met sterkere bindingen, zoals dubbele bindingen, worden vertegenwoordigd door bollen die meer overlappen dan bollen die meer zwak gebonden atomen vertegenwoordigen. Atomen labelenmet hun chemische symbolen is over het algemeen niet nodig, omdat ruimtevullende en bal- en stokmodellen beide gestandaardiseerde kleuren gebruiken om atomen van verschillende elementen weer te geven. Rood staat voor zuurstof, zwart is koolstof en wit is waterstof. Andere elementen die gewoonlijk covalente verbindingen vormen, waaronder stikstof, zwavel, fosfor, chloor, fluor en broom, worden ook aangegeven met specifieke kleuren.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter