Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

2.12: Hidrojen bağları

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Hidrojen bağları
 

2.12: Hidrojen bağları

Hidrojen bağları, diğer kimyasal bağlar oluşturan atomlar arasındaki zayıf konumlar vardır. Bu atomlardan biri oksijen gibi elektronegatiftir ve kısmi negatif yükü vardır. Diğeri ise başka bir elektronegatif atomla bağlanmış ve kısmi pozitif yükü olan bir hidrojen atomudur.

Hidrojen Bağları Dünyayı Kontrol Edin!

Hidrojen, oksijen veya azot gibi güçlü bir elektronegatif atoma bağlandığında çok zayıf elektronegatifliğe sahip olduğundan, bağdaki elektronlar eşit olmayan bir şekilde paylaşılır. Diğer atom elektronları kendine çeker ve onları hidrojen atomuile paylaşır. Bu hidrojen atomu kısmi pozitif yük verir, kısmi negatif yük ile atomlara çekilmesine neden. Bu zayıf bağların kümülatif etkisi, yüksek ısı kapasitesi, buharlaşmanın yüksek ısısı, kutup moleküllerini eritme yeteneği, yapışma, uyum ve güçlü yüzey gerilimi ile yaşamı değiştiren, su lanan sudur.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter