Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

2.12: Waterstofbindingen
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Waterstofbindingen
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

2.12: Waterstofbindingen

Waterstofbindingen zijn zwakke attracties tussen atomen die andere chemische bindingen hebben gevormd. Een van deze atomen is elektronegatief, net als zuurstof, en heeft een gedeeltelijke negatieve lading. De andere is een waterstofatoom dat is gebonden aan een ander elektronegatief atoom en een gedeeltelijke positieve lading heeft.

Waterstofobligaties beheersen de wereld!

Omdat waterstof een zeer zwakke elektronegativiteit heeft wanneer het zich bindt met een sterk elektronegatief atoom, zoals zuurstof of stikstof, zijn elektronen in de binding ongelijk verdeeld. Het andere atoom trekt de elektronen naar zich toe en deelt ze een kleiner deel van de tijd met het waterstofatoom. Hierdoor krijgt het waterstofatoom een gedeeltelijk positieve lading, waardoor het wordt aangetrokken door atomen met een gedeeltelijk negatieve lading. Het cumulatieve effect van deze zwakke bindingen is levensveranderend, waardoor water een hoge warmtecapaciteit krijgt, een hoge verdampingswarmte, het vermogen om polaire moleculen op te lossen, adhesie, cohesie en sterke oppervlaktespanning.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter