Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

3.9: Fosfodiester Bağlantıları

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Fosfodiester Bağlantıları
 

3.9: Fosfodiester Bağlantıları

Genel bakış

Fosfodiester bağlantısı, bir fosforik asit molekülünün (H3PO4)diğer iki molekülün iki hidroksil grubuyla (–OH) bağlanması, iki ester bağı oluşturması ve iki su molekülünün çıkarılması yla oluşur. Fosfodiester bağlantısı genellikle nükleik asitlerde (DNA ve RNA) bulunur ve yapı ve işlevlerinde kritik bir rol oynar.

Fosfodiester Bağları Birlikte Nükleotitler Bağlantı

DNA ve RNA, polinükleotidler ya da birbirine bağlı uzun nükleotit zincirleridir. Nükleotitler bir azot baz (adenin, guanin, timin, sitozin veya urasil), pentoz şeker ve fosfat molekülünden (PO 3−4)oluşur. Polinükleotid zincirinde nükleotitler fosfodiester bağları ile birbirine bağlanır. Fosfodiester bağı, fosfat ın iki ester bağı oluşturduğunda oluşur. İlk ester bağı fosfat grubu ile bir nükleotitin şekeri arasında zaten var. İkinci ester bağı ikinci bir moleküldeki hidroksil grubuna (–OH) tepki vererek oluşur. Bir ester bağının her oluşumu bir su molekülünü kaldırır.

Hücre içinde, bir polinükleotid şeker5o karbon bağlı üç fosfat grubu olan serbest nükleotitler inşa edilmiştir. Bu nükleotitler bu nedenle nükleotit trifosfatlar denir. Fosfodiester bağlarının oluşumu sırasında iki fosfat kaybolur ve nükleotitbir ester bağı ile 5o karbona bağlı bir fosfat grubu ile ayrılır. İkinci ester bağı, nükleotitin 5o fosfat molekülü ile başka bir nükleotitteki şekerin 3o hidroksil grubu arasında oluşur. Polimerazlar denilen enzimler sınıfı fosfodiester bağlarının oluşumunu hızlandırır veya hızlandırır.

Polinükleotit zincirindeki fosfodiester bağları, şeker-fosfat omurgası adı verilen alternatif bir şeker ve fosfat kalıntısı deseni oluşturur. Fosfodiester bağları bir polinükleotid zincirine yön verir. Polinükleotid zincirinin bir ucunda 5o fosfat, diğer ucunda serbest 3o hidroksil grubu vardır. Bu uçlar sırasıyla 5o sonu ve 3o sonu olarak adlandırılır. Nükleik asitlerin yönlülüğü DNA replikasyonu ve RNA sentezi için gereklidir.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter