Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

3.9: Fosfodiesterverbindingen
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Fosfodiesterverbindingen
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

3.9: Fosfodiesterverbindingen

Overzicht

Fosfodiesterbinding ontstaat wanneer een fosforzuurmolecuul (H 3 PO 4 ) wordt verbonden met twee hydroxylgroepen (-OH) van twee andere moleculen, waarbij twee esterbindingen worden gevormd en twee watermoleculen worden verwijderd. Fosfodiesterbinding wordt vaak aangetroffen in nucleïnezuren (DNA en RNA) en speelt een cruciale rol in hun structuur en functie.

Fosfodiester-bindingen verbinden nucleotiden met elkaar

DNA en RNA zijn polynucleotiden, of lange ketens van nucleotiden, met elkaar verbonden. Nucleotiden zijn samengesteld uit een stikstofbase (adenine, guanine, thymine, cytosine of uracil), een pentosesuiker en een fosfaatmolecuul (PO 3 - 4 ). In een polynucleotideketen zijn nucleotiden met elkaar verbonden door fosfodiësterbindingen. Een fosfodiesterbinding ontstaat wanneer fosfaat twee esterbindingen vormt. De eerste esterbinding bestaat al tussen de fosfaatgroep en de suiker van een nucleotide. De tweede esterbinding wordt gevormd door te reageren met een hydroxylgroepgroep (-OH) in een tweede molecuul. Elke vorming van een esterbinding verwijdert een watermolecuul.

In de cel is een polynucleotide opgebouwd uit vrije nucleotiden waaraan drie fosfaatgroepen zijn gehecht aan de 5 o koolstof van hun suiker. Deze nucleotiden worden dus nucleotide-trifosfaten genoemd. Tijdens de vorming van fosfodiësterbindingen gaan twee fosfaten verloren, waardoor het nucleotide overblijft met één fosfaatgroep die door een esterbinding aan de 5 o koolstof is gehecht. De tweede esterbinding wordt gevormd tussen het 5 o fosfaatmolecuul van de nucleotide en de 3 o hydroxylgroep van de suiker in een ander nucleotide. Een klasse van enzymen die polymerasen worden genoemd, katalyseert of versnelt de vorming van fosfodiësterbindingen.

De fosfodiësterbindingen in een polynucleotideketen vormen een afwisselend patroon van suiker- en fosfaatresiduen, de zogenaamde suikerfosfaatruggengraat. Fosfodiesterbindingen geven richting aan een polynucleotideketen. De Polynucleotideketen heeft een vrije 5 o fosfaatgroep aan het ene uiteinde en een vrije 3 o hydroxylgroep aan het andere uiteinde. Deze uiteinden worden respectievelijk het 5 o- einde en het 3 o- einde genoemd. De directionaliteit van nucleïnezuren is essentieel voor DNA-replicatie en RNA-synthese.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter