Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.1: Wat zijn cellen?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Wat zijn cellen?
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

4.1: Wat zijn cellen?

Overzicht

Cellen zijn het fundamentele niveau van de organisatie van het leven. Een organisme kan eencellig zijn, zoals bij prokaryoten en de meeste eukaryote protisten, of meercellig waarbij de functies van een organisme zijn onderverdeeld in verschillende verzamelingen van gespecialiseerde cellen. In meercellige eukaryoten zijn cellen de bouwstenen van complexe structuren en kunnen ze verschillende vormen en functies hebben.

De basiskenmerken van cellen

Cellen zijn de bouwstenen van alle levende organismen, of het nu een enkele cel is die het hele organisme vormt (bijv. Een bacterie) of biljoenen daarvan (bijv. Mensen). Het maakt niet uit van welk organisme een cel deel uitmaakt, ze delen specifieke kenmerken.

Een levende cel heeft een plasmamembraan, een dubbellaag van lipiden, die de waterige oplossing in de cel, ook wel cytoplasma genoemd, van de buitenkant van de cel scheidt.

Bovendien kan een levende cel zichzelf repliceren, wat vereist dat hij genetische informatie bezit die is gecodeerd in DNA.DNA kan in een bepaald gebied van de cel worden gelokaliseerd, zoals in de nucleoïde van een prokaryote cel, of het kan zich in een ander membraan bevinden, zoals de kern van eukaryoten. Eukaryoot betekent "echte kern". Het woord prokaryoot impliceert daarom dat de cel uit een groep komt die ontstond voordat membraangebonden kernen in de geschiedenis van het leven verschenen.

Organellen Compartimenteer eukaryote cellen

Prokaryote cellen hebben geen interne membranen. Eukaryoten daarentegen hebben interne membranen die compartimenten omsluiten die organellen worden genoemd. Elk organel vervult een specifieke cellulaire functie, zoals de membraangebonden kern en mitochondriën.

De aan- of afwezigheid van bepaalde organellen wordt gebruikt om organismen te classificeren. Terwijl plantencellen chloroplasten bezitten waarin ze lichtenergie omzetten in suiker, bevatten dierlijke cellen lysosomen, een door een membraan omsloten compartiment waarin enzymen grotere moleculen afbreken.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter