Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

5.4: Wat is een elektrochemische gradiënt?
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Wat is een elektrochemische gradiënt?
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

5.4: Wat is een elektrochemische gradiënt?

Adenosinetrifosfaat of ATP wordt beschouwd als de primaire energiebron in cellen. Energie kan echter ook worden opgeslagen in de elektrochemische gradiënt van een ion over het plasmamembraan, die wordt bepaald door twee factoren: de chemische en elektrische gradiënten.

De chemische gradiënt is afhankelijk van verschillen in de overvloed van een stof aan de buitenkant versus de binnenkant van een cel en stroomt van gebieden met een hoge naar een lage ionenconcentratie. De elektrische gradiënt daarentegen draait om de elektrische lading van een ion en de totale ladingen van de intracellulaire en extracellulaire omgevingen.

De elektrische gradiënt van een positief geladen ion stroomt van positieve naar negatieve gebieden, terwijl het omgekeerde geldt voor negatief geladen ionen. Het is de gecombineerde werking van deze elektrische en chemische factoren die de uiteindelijke richting van een elektrochemische gradiënt bepalen. Wanneer een ion langs dit pad beweegt, langs zijn elektrochemische gradiënt, komt er energie vrij die dit kan doenen sturen diverse biologische processen aan.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter