Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

5.6: Osmose
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Osmose
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

5.6: Osmose

Ongeveer 60% tot 95% van het gewicht van levende organismen wordt toegeschreven aan water. Daarom is het handhaven van de juiste waterbalans in cellen van het grootste belang. Osmose is de beweging van water over een semipermeabel membraan, zoals het plasmamembraan van een cel. In levende organismen speelt water een cruciale rol als oplosmiddel - een molecuul dat andere moleculen oplost.

Verspreiding versus osmose

Zowel diffusie als osmose zijn vormen van passief transport - cellulair transport waarvoor geen extra energie nodig is. Diffusie is het transport van een stof (opgeloste stof) opgelost in een vloeistof (oplosmiddel) van een gebied met een hoge concentratie naar een gebied met een lage concentratie. Diffusie kan ook plaatsvinden over een membraan als het membraan permeabel is voor die opgeloste stof. Een membraan dat de doorgang van een specifieke opgeloste stof belemmert, is een semipermeabel membraan. Terwijl het semipermeabele membraan de stroom van de opgeloste stof stopt, beweegt het oplosmiddel vrijelijk - een proces dat osmo wordt genoemdzus.

Mechanisme

Osmose treedt op wanneer er aan de ene kant van het semipermeabele membraan meer opgeloste stof zit dan aan de andere kant. De verhouding tussen water en opgeloste stof wordt osmolariteit genoemd. Tijdens osmose stroomt water van de zijde met lage osmolariteit (meer water ten opzichte van opgeloste stof) naar de zijde met hoge osmolariteit (minder water ten opzichte van opgeloste stof) totdat de osmolariteit aan beide zijden ongeveer gelijk is. In een cel die is omgeven door een semipermeabel membraan, stroomt er bijvoorbeeld water naar binnen als er een hogere concentratie opgeloste stof in de cel is dan aan de buitenkant.

Osmotische onbalans in cellen

Telkens wanneer het osmotische evenwicht wordt verstoord, kunnen cellen uitzetten of krimpen. De onderliggende mechanismen van osmotische onbalans en het voorkomen van gevaarlijke resultaten worden verder besproken in de volgende paragrafen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter