Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

5.15: Fagositoz
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Fagositoz
 
TRANSKRİPT

5.15: Fagositoz

Hücreler, parçacıkları içe doğru çeker ve onları, endositoz adı verilen enerji gerektiren bir süreçte küresel veziküllerin içine alır. Fagositoz (“hücresel yeme“) üç ana endositoz tipinden biridir. Hücreler, diğer hücreler (veya bunların kalıntıları), bakteriler ve hatta virüsler gibi büyük nesneleri almak için fagositozu kullanır.

Fagositozun amacı genellikle yıkımdır. Hücreler, patojenler (örneğin, virüsler ve bakteriler) gibi istenmeyen ziyaretçileri ortadan kaldırmak için fagositozu kullanır. Nötrofiller, makrofajlar ve monositler dahil birçok bağışıklık sistemi hücresinin patojenleri veya enfekte konakçı hücreleri yok etmek için fagositozdan yararlanması belki şaşırtıcı değildir. Bağışıklık sistemi hücrelerine ek olarak, amipler, algler ve diğer tek hücreli organizmalar yemek için fagositoz kullanır.

Fagositoz, bir partikül (örneğin virüs), fagosit adı verilen yutan hücreye temas ettiğinde başlar. Bazen bu tesadüfi bir karşılaşmadır. Diğer zamanlarda fagosit, kemotaksis adı verilen bir süreçte parçacık için kimyasal bir sinyal izler. Fagosit nihayetinde yüzey reseptörleri yoluyla partikül veya hücreye bağlanır. Farklı fagosit türleri, fagositoz için farklı reseptörler kullanır. Bu reseptörler genel olabilir, çeşitli uyaranlara yanıt verebilir veya spesifik olabilir.

Fagosit, sitoplazmasının yalancı ayak adı verilen bölgelerini parçacığın etrafında genişleterek, parçacığa bağlı olan yüzeyini çevrelemeye ve yutmaya başlar. Sahte ayaklar parçacığa tamamen sarılıncaya ve sitoplazmanın içine sıkıştırılıncaya kadar çevrelemeye devam eder. Parçacık ve saran kesecik birlikte bir fagozom oluşturur.

Fagozom daha sonra bir lizozomla birleşerek bir fagolizozom oluşturur. Lizozom, hücresel atıkları oldukça asidik bir ortamda işleyen küresel bir sitoplazmik organeldir. Fagozom ve lizozomun füzyonu, yutulan parçacıkları, parçacıkları nötralize eden veya elimine eden parçalayıcı enzimlerle temas ettirir. Sonunda, fagolizozom, hücreden salınan, atık içeren bir artık gövde oluşturur.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter