Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

6.7: Synaptische signalering
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Synaptische signalering
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

6.7: Synaptische signalering

Neuronen communiceren op synapsen of kruispunten om de activiteit van andere neuronen of doelwitcellen, zoals spieren, op te wekken of te remmen. Synapsen kunnen chemisch of elektrisch zijn.

De meeste synapsen zijn chemisch. Dat betekent dat een elektrische impuls - of actiepotentiaal - het vrijkomen van chemische boodschappers stimuleert. Deze chemische boodschappers worden ook wel neurotransmitters genoemd. Het neuron dat het signaal verzendt, wordt het presynaptische neuron genoemd. Het neuron dat het signaal ontvangt, is het postsynaptische neuron.

Het presynaptische neuron vuurt een actiepotentiaal af dat door zijn axon reist. Het uiteinde van het axon of axonterminal bevat met neurotransmitters gevulde blaasjes. Het actiepotentiaal opent spanningsafhankelijke calciumionenkanalen in het axon-terminale membraan. Ca 2+ dringt snel de presynaptische cel binnen (vanwege de hogere externe Ca 2+ concentratie), waardoor de blaasjes kunnen samensmelten met het terminale membraan en neurotransmitters vrijgeven.

De ruimte tussen presynaptische en postsynaptische cellen wordt de synaptische spleet genoemd. Neurotransmitters die vrijkomen uit de presynaptische cel bevolken snel de synaptische spleet en binden zich aan receptoren op het postsynaptische neuron. De binding van neurotransmitters veroorzaakt chemische veranderingen in het postsynaptische neuron, zoals het openen of sluiten van ionenkanalen. Dit verandert op zijn beurt het membraanpotentiaal van de postsynaptische cel, waardoor het meer of minder waarschijnlijk wordt dat een actiepotentiaal wordt geactiveerd.

Om signalering te beëindigen, worden neurotransmitters in de synaps afgebroken door enzymen, opnieuw geabsorbeerd door de presynaptische cel, weggediffundeerd of geklaard door gliacellen.

Elektrische synapsen zijn aanwezig in het zenuwstelsel van zowel ongewervelde als gewervelde dieren. Ze zijn smaller dan hun chemische tegenhangers en brengen ionen rechtstreeks over tussen neuronen, waardoor het signaal sneller kan worden overgedragen. In tegenstelling tot chemische synapsen kunnen elektrische synapsen echter presynaptische signalen niet versterken of transformeren. Elektrische synapsen synchroniseren neuron-activiteit, die gunstig is voor het beheersen van snelle, onveranderlijke signalen zoals het ontsnappingsgevaar bij inktvissen.

Neuronen kunnen signalen verzenden naar en ontvangen van vele andere neuronen. De integratie van talrijke inputs ontvangen door postsynaptische cellen bepaalt uiteindelijk hun actiepotentiaal schietpatronen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter