Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

6.14: Enzymgekoppelde receptoren
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Enzymgekoppelde receptoren
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

6.14: Enzymgekoppelde receptoren

Enzym-gekoppelde receptoren zijn eiwitten die zowel als receptor als enzym fungeren en meerdere intracellulaire signalen activeren. Dit is een grote groep receptoren die de receptortyrosinekinase (RTK) -familie omvat. Veel groeifactoren en hormonen binden zich aan en activeren de RTK's.

RTK's worden ook neurotrofine (NT) -receptoren genoemd omdat ze binden aan zenuwgroeifactor (NGF), van de hersenen afgeleide neurotrofe factor (BDNF), NT-3, NT-4/5, NT-6 en NT-7. De groeifactoren binden typisch aan een RTK-subfamilie van tropomyosine-gerelateerde kinasereceptoren (Trk): Trk A, Trk B en Trk C. Trk A is specifiek voor NGF, NT-6 en NT-7. Trk B bindt BDNF en NT-4/5, terwijl Trk C specifiek is voor NT-3. NT-3 kan ook met lage affiniteit binden aan Trk A en TrkB.

De Trk-receptoren hebben een enkel transmembraandomein, met een groeifactor-bindingsplaats op het extracellulaire deel en een enzymactiveringsplaats intracellulair. Trk-receptoren kunnen monomeer of gedimeriseerd zijn, waarbij twee Trk-receptoren aan elkaar zijn gebonden.Om de receptor te activeren, bindt een enkel groeifactormolecuul ofwel twee monomere receptoren, waardoor ze dimeriseren, ofwel bindt het beide plaatsen op een vooraf gedimeriseerde receptor.

Zodra de receptoren zijn gebonden, fosforyleren de tyrosines door fosfaten uit ATP te halen en deze aan elkaar te doneren, een proces dat 'autofosforylering' wordt genoemd. Dit opent koppelingsplaatsen langs het intracellulaire domein van de receptor. Elke aanmeerplaats is specifiek voor verschillende signaaleiwitten. Dit vergroot de verscheidenheid aan stroomafwaartse effecten die deze receptoren reguleren.

De interactie tussen NGF en Trk A heeft aandacht gekregen voor hun rol bij de progressie van de ziekte van Alzheimer. Bij deze aandoening ontwikkelen neuronen amyloïde plaques. Amyloïde-beta is een cytotoxisch fragment van het amyloïde precursoreiwit, of APP. Er wordt verondersteld dat het binden van NGF aan zijn Trk A-receptor de vorming van amyloïde-bèta vermindert door APP te verbinden met de Trk A-receptor. Dit elimineert het vermogen van beta-secretase 1 (BACE1) om APP te splitsen in amyloïde-beta. Bovendien kan de Trk A-receptor APP naar de Golgi brengen, waar BACE1-enzymen zeldzaam zijn. In de hersenen van Alzheimerpatiënten wordt het Trk A / APP-complex gedownreguleerd op gebieden die belangrijk zijn voor leren en geheugen, zoals de hippocampus.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter