Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

7.4: Kinetik Enerji

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Kinetik Enerji
 

7.4: Kinetik Enerji

Kinetik enerji, hareket halindeki bir cismin iş yapma veya değişimi yürürlüğe koyma yeteneğidir. Birçok şekilde olabilir. Örneğin, bir şelaleden akan suyun kinetik enerjisi vardır. Biyolojik sistemlerde, ışık parçacıkları seyahat ve kimyasal enerji oluşturmak için bitkiler tarafından emilir. Hayvanlar kimyasal enerjiyi tüketir ler ve kokularını havada taşıyan molekülleri salarlarlar. Ayrıca yırtıcılardan kaçtıklarında kinetik enerji üretirler. Tüm sistemler aynı zamanda tüm gezegenlerin ve yıldızların hareketinin gerçekleştiği güneş sistemi gibi kinetik enerjiye de sahip.

Kinetik Enerji

Kinetik enerji hareket eden nesnelerin enerjisidir. Örneğin, bir barajın arkasındaki su potansiyel enerjiye sahipken, şelaleden hızla akan suyun kinetik enerjisi vardır. Eğer şelalenin dibinde, su hareket etmeyi ve birikmeyi durdurursa, enerjisi tekrar potansiyel enerjiye dönüştürülürdü.

Biyolojik sistemlerde, nesneler farklı şekillerde hareket ettikçe kinetik enerji çeşitli biçimlere biş olur. Örneğin, bitkilerin büyümek ve gıda yapmak için absorbe ettiği, çok hızlı hareket ettiği, şekil değiştirdiği ve iş yapmak için kullandığı ışık parçacıkları-fotonlar karbonhidrat şeklinde kimyasal enerji yapmak için kullanılırlar.

Kinetik enerji, hayvanların kokusunu taşıyan moleküllerin uzaklaşmasına ve yakındaki bir yırtıcıyı çekmesine olanak tanır. Bitkilerden gelen kimyasal enerji, hayvanlar tarafından tüketildiğinde, hayvanların bir yırtıcıdan kaçmasını sağlar- aynı zamanda bir kinetik enerji biçimidir.

Kinetik enerji de bir nesneden diğerine geçirilebilir. Örneğin, bilardo oynayan bir kişi bir isteka topu nasibini alabilir ve kinetik enerjisi sonra başka bir topa vurarak harekete geçirir. Tüm sistemler de kinetik enerjiye sahip olabilir— güneş sistemimizdeki tüm gezegenlerin ve yıldızların hareketi kinetik enerjidir.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter