Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

7.5: Potentiële energie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Potentiële energie
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

7.5: Potentiële energie

Potentiële energie is een opgeslagen vorm van energie die het potentieel heeft om werk te doen en daarom kan worden omgezet in kinetische energie. Gravitatie-energie is bijvoorbeeld de potentiële energie die wordt aangetroffen in de zwaartekracht. Chemische energie is de potentiële energie die is opgeslagen in moleculen dankzij de bindingen tussen hun atomen. Zwakke obligaties hebben een hoge potentiële energie, terwijl sterke obligaties een lage potentiële energie hebben.

Hoge potentiële energie

Energie kan worden opgeslagen in de vorm van chemische bindingen. Sommige obligaties zijn zwak en hebben daarom een hoge potentiële energie. Bijvoorbeeld waterstofbruggen gevonden tussen watermoleculen of die tussen guanine (G) en cytosine (C) nucleotiden in een dubbele DNA-helix.

Lage potentiële energie

Sterke banden hebben daarentegen minder potentiële energie. NaCl-moleculen bevatten bijvoorbeeld ionische bindingen die zijn gevormd door de elektrostatische aantrekking van natriumkationen en chloride-anionen. Covalente bindingen zijn een ander voorbeeld dat f vormtvan de wederzijdse aantrekkingskracht van moleculen voor een gedeeld paar elektronen. Waterstofmoleculen worden bijvoorbeeld gevormd door de covalente binding van twee waterstofatomen.

Suikers als potentiële energie

In voedsel is energie opgeslagen in de vorm van de chemische bindingen tussen atomen. Wanneer dieren suikers binnenkrijgen, worden zwakke bindingen tussen koolstof en zuurstof en die tussen waterstof en andere koolstofatomen verbroken om kooldioxide en water te maken, die veel sterkere chemische bindingen hebben. Bij dit proces komt energie vrij in de vorm van ATP, die vervolgens wordt gebruikt om biochemische reacties elders in de cel op gang te brengen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter