Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

7.8: ATP'nin Hidrolizi

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
ATP'nin Hidrolizi
 

7.8: ATP'nin Hidrolizi

Adenozin trifosfat (ATP) bağları su ilavesi ile kırılabilir, hidroliz denilen bir ekergonik süreç içinde bir veya iki fosfat grubu serbest. Bu reaksiyon, hücrede kullanılmak üzere bağlardaki enerjiyi serbest düşürür– örneğin, amino asitlerden proteinleri sentezlemek için.

Bir fosfat grubu çıkarılırsa, adenozin difosfat molekülü inorganik fosfatile birlikte kalır. ADP, ikinci bir fosfat grubunun çıkarılmasıyla AMP-adenozin monofosfata daha fazla hidrolize edilebilir.

ATP'nin Yapısı

ATP bir adenin baz oluşur, bir riboz şeker, ve üç fosfat grupları, ikinci yüksek enerjili fosfoanhidrit bağları ile birbirine bağlı.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter