Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

7.8: ATP'nin Hidrolizi
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Hydrolysis of ATP
 
TRANSKRİPT

7.8: ATP'nin Hidrolizi

Adenozin trifosfatın (ATP) bağları, hidroliz adı verilen bir ekzotermik işlemde bir veya iki fosfat grubu açığa çıkararak su katkısıyla kırılabilir. Bu reaksiyon, örneğin amino asitlerden proteinleri sentezlemek için hücrede kullanılmak üzere bağlardaki enerjiyi serbest bırakır.

Bir fosfat grubu çıkarılırsa, inorganik fosfatla birlikte bir ADP "adenozin difosfat" molekülü kalır. ADP, ikinci bir fosfat grubunun çıkarılmasıyla AMP'ye yani adenozin monofosfata hidrolize edilebilir.

ATP'nin Yapısı

ATP, bir adenin bazı, bir riboz şeker ve yüksek enerjili fosfoanhidrit bağlarıyla birbirine bağlanan üç fosfat grubundan oluşur.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter