Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

7.13: Terugkoppelingsremming
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Terugkoppelingsremming
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

7.13: Terugkoppelingsremming

Biochemische reacties vinden constant plaats in cellen, waarbij uitgangsstoffen worden omgezet in verschillende producten, meestal met behulp van enzymen die de reacties versnellen. Zonder enzymen zou het veel te lang duren voordat de meeste reacties zouden optreden om nuttig te zijn voor de cel!

Omdat enzymen helpen bij het regelen van de reactiesnelheid, wordt hun activiteit gereguleerd zodat de juiste hoeveelheden uitgangsmaterialen, intermediaire metabolieten en producten in de cel worden gehandhaafd. Overmatige opbouw of uitputting van stoffen kan desastreuze gevolgen hebben voor de gezondheid van de cel en het organisme.

In een regulerend proces dat feedbackremming wordt genoemd, remt het product van een reactie een enzym in een eerdere stap in de metabole route die het heeft geproduceerd. Het product bindt zich aan een regulerende plaats op het enzym, die verschilt van de actieve plaats die aan het substraat bindt, waardoor de eigen productie wordt vertraagd of stopgezet. Wanneer het product zich bindt aan de regelgevende site, veroorzaakt dit verwarringrmationele verandering in het enzym dat verhindert dat het zich aan het substraat bindt en de reactie blijft katalyseren.

Dit voorkomt dat te hoge niveaus van het product zich ophopen in de cel. Wanneer het niveau laag genoeg zakt, remt het product het enzym niet langer en kan de reactie gewoon doorgaan.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter