Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

8.4: Energieleverende stappen van glycolyse
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Energieleverende stappen van glycolyse
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

8.4: Energieleverende stappen van glycolyse

Terwijl de eerste fase van glycolyse energie verbruikt om glucose om te zetten in glyceraldehyde 3-fosfaat (G3P), produceert de tweede fase energie. De energie wordt vrijgegeven via een reeks reacties die G3P in pyruvaat veranderen. De energie-vrijmakende fase - stappen 6-10 van glycolyse - vindt twee keer plaats, één keer voor elk van de twee 3-koolstofsuikers die tijdens de stappen 1-5 worden geproduceerd.

De eerste stap van het vrijgeven van energie - beschouwd als de zesde stap van glycolyse in het algemeen - bestaat uit twee gelijktijdige gebeurtenissen: oxidatie en fosforylering van G3P. De elektronendrager NAD + verwijdert één waterstof uit G3P, oxideert de 3-koolstofsuiker en zet (reducerend) NAD + om in NADH en H + . De vrijgekomen energie wordt gebruikt om G3P te fosforyleren, waardoor het wordt omgezet in 1,3-bisfosfoglyceraat.

In de volgende stap zet 1,3-bisfosfoglyceraat ADP om in ATP door een fosfaatgroep te doneren, waardoor het 3-fosfoglyceraat wordt. Het 3-fosfoglyceraat wordt vervolgens omgezet in een isomeer,2-fosfoglyceraat.

Vervolgens verliest 2-fosfoglyceraat een watermolecuul en wordt het het onstabiele molecuul 2-fosfoenolpyruvaat of PEP. PEP verliest gemakkelijk zijn fosfaatgroep aan ADP, zet het om in een tweede ATP-molecuul en wordt daarbij pyruvaat.

De energie-vrijmakende fase maakt twee moleculen ATP en één molecuul NADH per omgezette suiker vrij. Omdat het twee keer voorkomt - voor elke 3-koolstofsuiker die wordt geproduceerd in de energie-vereisende fase van de glycolyse - komen vier ATP-moleculen en twee NADH-moleculen vrij. Aldus resulteert glycolyse voor elk glucosemolecuul in een nettoproductie van twee ATP-moleculen (4 geproduceerd minus 2 gebruikt tijdens de energie-vereisende fase) en twee NADH-moleculen.

Glycolyse produceert twee 3-koolstof pyruvaatmoleculen uit één 6-koolstof glucosemolecuul. In aanwezigheid van zuurstof kan pyruvaat worden afgebroken tot koolstofdioxide in de Krebs-cyclus, waarbij veel ATP-moleculen vrijkomen. NADH verzamelt zich in de cel, waar het oplichterij kan zijnterugvertaald naar NAD + en gebruikt voor verdere glycolyse.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter