Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

8.6: Pyruvaatoxidatie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Pyruvaatoxidatie
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

8.6: Pyruvaatoxidatie

Na glycolyse komen de geladen pyruvaatmoleculen via actief transport de mitochondria binnen en ondergaan ze drie enzymatische reacties. Deze reacties zorgen ervoor dat pyruvaat de volgende metabole route kan binnengaan, zodat de energie die is opgeslagen in de pyruvaatmoleculen kan worden benut door de cellen.

Ten eerste verwijdert het enzym pyruvaat dehydrogenase de carboxylgroep uit pyruvaat en geeft deze af als kooldioxide. Het gestripte molecuul wordt vervolgens geoxideerd en geeft elektronen vrij, die vervolgens worden opgepikt door NAD + om NADH te produceren en acetaat te vormen.

Ten slotte hecht co-enzym A - een zwavelhoudende verbinding afgeleid van een vitamine B - zich aan het acetaat via zijn zwavelatoom om acetylco-enzym A of acetyl CoA te creëren. Acetyl CoA gaat dan over in de citroenzuurcyclus waar het verder zal worden geoxideerd.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter