Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

8.7: De citroenzuurcyclus
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
De citroenzuurcyclus
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

8.7: De citroenzuurcyclus

De citroenzuurcyclus, ook wel de Krebs-cyclus of TCA-cyclus genoemd, bestaat uit verschillende energieopwekkende reacties die één ATP-molecuul, drie NADH-moleculen, één FADH 2- molecuul en twee CO 2 -moleculen opleveren.

Acetyl CoA is het punt van binnenkomst in de citroenzuurcyclus, die plaatsvindt in het binnenmembraan (dwz matrix) van mitochondriën in eukaryote cellen of het cytoplasma van prokaryote cellen. Voorafgaand aan de citroenzuurcyclus produceerde pyruvaatoxidatie twee acetyl-CoA-moleculen per glucosemolecuul. Daarom verloopt de citroenzuurcyclus tweemaal per glucosemolecuul.

De citroenzuurcyclus kan worden onderverdeeld in acht stappen, die elk verschillende moleculen opleveren (hieronder cursief weergegeven).

Met behulp van katalyserende enzymen reageert één acetyl-CoA (2-koolstof) met oxaalazijnzuur (4-koolstof), waarbij het citraat met 6 koolstofatomen wordt gevormd.

Vervolgens wordt citraat omgezet in een van zijn isomeren, isocitraat , door middel van een tweedelig proces waarin waterwordt verwijderd en toegevoegd.

De derde stap levert α-ketoglutaraat (5-koolstof) op uit geoxideerd isocitraat. Dit proces maakt CO 2 vrij en reduceert NAD + tot NADH.

De vierde stap vormt de onstabiele verbinding succinyl CoA uit α-ketoglutaraat, een proces dat ook CO 2 afgeeft en NAD + reduceert tot NADH.

De vijfde stap produceert succinaat (4-koolstof) nadat een fosfaatgroep de CoA-groep van succinyl CoA vervangt. Deze fosfaatgroep wordt doorgegeven aan ADP (of GDP) om ATP (of GTP) te vormen.

De zesde stap vormt fumaraat (4-koolstof) uit de oxidatie van succinaat. Deze reactie reduceert FAD tot FADH 2 .

De zevende stap, waarbij water wordt toegevoegd aan fumaraat, genereert malaat (4-koolstof).

De laatste stap produceert oxaalacetaat , de verbinding die reageert met acetyl CoA in stap één, door de oxidatie van malaat. In het proces wordt NAD + teruggebracht totNADH.

De NADH en FADH 2 die in de citroenzuurcyclus worden geproduceerd, leveren elektronen in de elektronentransportketen en dragen zo bij aan de productie van extra ATP.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter