Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

9.1: Fotosentez Nedir?

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Fotosentez Nedir?
 

9.1: Fotosentez Nedir?

Fotosentez bitkilerde olduğu gibi bazı bakterilerde de meydana gelen çok parçalı, biyokimyasal bir süreçtir. Glikoz üretmek için karbondioksit ve güneş enerjisini yakalar. Glikoz kimyasal enerjiyi karbonhidrat lar halinde depolar. Fotosentezin genel biyokimyasal formülü 6 CO2 + 6 H2O + ışık enerjisi → C6H12O6 + 6 O2'dir. Fotosentez atmosfere oksijen salgılar ve büyük ölçüde Dünya'nın atmosferik oksijen içeriğini korumak için sorumludur.

Fotosentetik reaksiyonlar kloroplastlarda, bitki hücresinde özel membran kaplı bölmelerde meydana gelir. Kloroplastlar sikke benzeri thylakoid yığınlarından oluşur. Böyle bir yığın granum denir. Thylakoid membranlar klorofil ile zenginleştirilmiştir, bitkiler ve özellikle yaprakları yeşil renk verir yeşil bir pigment. Klorofil molekülü ışık enerjisini mor-mavi, turuncu ve kırmızı dalga boylarından foton şeklinde emer. Fotonlar, ATP ve NADPH üreten Fotosistem II ve Photosystem I'in tepkilerine güç veren bir basamak başlattı. Bu iki molekül daha sonra karmaşık karbonhidratüretmek için kloroplast stroma yer Calvin Döngüsü ışık bağımsız reaksiyonlar güç için kullanılır.

Kuru, sıcak iklimlerde yetişen mısır ve kaktüsler gibi bazı bitkiler, C4 ve CAM yolları gibi şeker üretmek için modifiye karbon sabitleme prosesleri kullanırlar. Bu iklim adaptasyonları fotorespirasyonu azaltır— rubisco enziminin O2'yi bağladığı ve co2'yibağlayarak üretmek yerine şekeri yaktığı bir süreçtir. CAM ve C4 bitkileri co2 fiksasyonunu ve glikoz sentezini zaman içinde veya her iki işlem için de özel hücre bölmeleri kullanarak ayırırlar.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter