Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

9.5: Fotosysteem I
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Fotosysteem I
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

9.5: Fotosysteem I

Overzicht

Net als Photosystem II (PS II), vangt Photosystem I (PS I) fotonen op en transporteert ze door chlorofylmoleculen naar een reactiecentrum. In PS I activeren de fotonen de elektronen die PS I zijn binnengekomen vanuit PS II opnieuw. Vanuit het reactiecentrum wordt het hoogenergetische elektron door een elektronentransportketen gestuurd en komt het uiteindelijk samen met een extra elektron en een proton om NADP + in NADPH te reduceren. Dus, vergelijkbaar met PS II dat energie vangt om ATP te genereren, vangt PS I energie op om NADPH te creëren.

Fotosysteem I

De pigmenten van het licht-oogstcomplex in Photosystem I absorberen fotonen en geven de energie door aan het reactiecentrum (P700). Na oxidatie wordt een hoogenergetisch elektron doorgegeven van het gespecialiseerde paar chlorofyl a naar de primaire elektronenacceptor. Deze keer worden de ontbrekende elektronen van het chlorofyl een paar vervangen door de elektronen die uit Photosystem II reizen (in plaats van water te splitsen zoals in PSII). Op hun weg van PS II naar PS I passeren de elektronen de elektronentransportketen, bestaande uit het dragermolecuul plastoquinone, het cytochroomcomplex met twee eiwitten en plastocyanine.

Zodra het elektron werd geëxciteerd in het reactiecentrum van PS I, komt het in een tweede elektronentransportketen terecht: het eiwitcomplex ferredoxine. Het enkele elektron voegt zich dan samen met een ander elektron en een proton (H + ) die allemaal worden geaccepteerd door NADP + reductase om het product NADPH te vormen. PS II vangt dus energie op om een protongradiënt te creëren die uiteindelijk wordt gebruikt om ATP te maken, en de energie die in PSI wordt opgevangen, wordt gebruikt om NADPH te produceren.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter