Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

10.3: İkiye Bölünerek Çoğalma
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Binary Fission
 
TRANSCRIPT

10.3: Binary Fission

10.3: İkiye Bölünerek Çoğalma

Fission is the division of a single entity into two or more parts, which regenerate into separate entities that resemble the original. Organisms in the Archaea and Bacteria domains reproduce using binary fission, in which a parent cell splits into two parts that can each grow to the size of the original parent cell. This asexual method of reproduction produces cells that are all genetically identical.

The speed of Bacterial Fission

Though its speed varies among species, binary fission is generally rapid and can yield staggering growth. In the amount of time it takes bacterial cells to undergo binary fission, the number of cells in the bacterial culture doubles. Thus, this period is the doubling time. For example, Escherichia coli cells typically divide every 20 minutes. Bacterial growth, however, is limited by factors including nutrient and space availability. Thus, binary fission occurs at much lower rates in bacterial cultures that have encountered a growth-limiting factor (i.e., entered a stationary growth phase).

Fission of Organelles in Eukaryotic Cells

In addition to organisms in the Archaea and Bacteria domains, some organelles in eukaryotic cells also reproduce via binary fission. Mitochondria, for example, divide by prokaryotic binary fission. This process requires the division of mitochondrial proteins and DNA.

Fizyon, tek bir varlığın orijinaline benzeyen ayrı varlıklara dönüşen iki veya daha fazla parçaya bölünmesidir. Archaea ve Bakteri etki alanlarındaki organizmalar ikili fizyon kullanarak ürerler, bu da bir ana hücrenin her biri orijinal ana hücre boyutuna kadar büyüyebilecek iki parçaya bölünür. Bu eşeysiz üreme yöntemi genetik olarak aynı olan hücreler üretir.

Bakteriyel Fizyon hızı

Hızı türler arasında değişse de, ikili fizyon genellikle hızlıdır ve şaşırtıcı bir büyüme sağlayabilir. İkili fizyon geçirmek için bakteri hücrelerinin alır zaman miktarı, bakteri kültüründe hücre sayısı iki katına çıkar. Böylece, bu dönem iki katına zamanıdır. Örneğin, Escherichia coli hücreleri genellikle her 20 dakikada bölünür. Bakteriyel büyüme, ancak, besin ve alan durumu da dahil olmak üzere faktörler ile sınırlıdır. Böylece, ikili fizyon büyüme sınırlayıcı bir faktör (yani, sabit bir büyüme aşamasına girilen) karşılaştık bakteri kültürlerinde çok daha düşük oranlarda oluşur.

Ökaryotik Hücrelerde Organellerin Fisyonu

Arke ve Bakteri etki alanlarındaki organizmalara ek olarak ökaryotik hücrelerdeki bazı organeller de ikili fizyon yoluyla ürerler. Mitokondri, örneğin, prokaryotik ikili fizyon bölün. Bu süreç mitokondriyal proteinler ve DNA'nın bölünmesini gerektirir.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter