Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

10.3: İkiye Bölünerek Çoğalma
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Binary Fission
 
TRANSKRİPT

10.3: İkiye Bölünerek Çoğalma

Fisyon, tek bir varlığın iki veya daha fazla parçaya bölünmesidir ve bu da orijinaline benzeyen ayrı varlıklara dönüşür. Archaea ve bakteri alanlarındaki organizmalar, bir ana hücrenin her biri orijinal ana hücrenin boyutuna kadar büyüyebilen iki parçaya bölündüğü ikili fisyon kullanılarak çoğalırlar. Bu aseksüel üreme yöntemi, hepsi genetik olarak aynı olan hücreler üretir.

Bakteriyel Fisyon Hızı

Hızı türler arasında değişse de, ikili fisyon genellikle hızlıdır ve şaşırtıcı bir büyüme sağlayabilir. Bakteri hücrelerinin ikili fisyona girmesi için gereken süre içinde, bakteri kültüründeki hücre sayısı iki katına çıkar. Böylece, bu süre iki katına çıkar. Örneğin,Escherichia coli hücreleri genellikle her 20 dakikada bir bölünür. Bununla birlikte, bakteri büyümesi, besin ve alan kullanılabilirliği de dahil olmak üzere faktörlerle sınırlıdır. Bu nedenle, ikili fisyon, büyüme sınırlayıcı bir faktörle karşılaşan bakteri kültürlerinde (yani, sabit bir büyüme aşamasına giren) çok daha düşük oranlarda meydana gelir.

Ökaryotik Hücrelerde Organellerin Fisyonu

Archaea ve bakteri alanlarındaki organizmalara ek olarak, ökaryotik hücrelerdeki bazı organeller de ikili fisyon yoluyla çoğalırlar. Mitokondri, örneğin, prokaryotik ikili fisyon ile bölünür. Bu işlem mitokondriyal proteinlerin ve DNA'nın bölünmesini gerektirir.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter