Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

12.19: Natuur en Opvoeding
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Natuur en Opvoeding
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

12.19: Natuur en Opvoeding

Veel menselijke kenmerken, zoals lengte, worden gevormd door zowel de natuur - met andere woorden, door onze genen - en door opvoeding, of onze omgeving. Chronische stress tijdens de kindertijd remt bijvoorbeeld de aanmaak van groeihormonen en vermindert bijgevolg de botgroei en -hoogte. Wetenschappers schatten dat 70-90% van de lengteverschillen te wijten is aan genetische verschillen tussen individuen, en 10-30% van de lengteverschillen is te wijten aan verschillen in de omgeving die individuen ervaren, zoals verschillen in dieet. Veel andere fenotypes worden op dezelfde manier beïnvloed door zowel genen als omgevingen. Sommige van deze fenotypes ontstaan pas later in het leven, zoals kanker en andere ziekten.

De invloed van voeding op de hoogte

Er zijn honderden genen geïdentificeerd die de lengte bij mensen beïnvloeden. Een studie wees uit dat de belangrijkste factor die de huidige verschillen in gestalte tussen mannen in verschillende landen verklaarde, de verhouding was tussen de inname van hoogwaardige dierlijke producten.oteïne en lage kwaliteit eiwitten uit granen en groenten tijdens de kindertijd.

Aangenomen wordt dat de langste vroege mannen jagers uit het Boven-Paleolithicum zijn uit de Gravettiaanse cultuur, die 34.000 tot 26.000 jaar geleden bloeide in Europa. Hun gestalte (variërend van 5'10 "tot 6'2") was gedeeltelijk te danken aan een lage bevolkingsdichtheid en een dieet dat rijk was aan hoogwaardige dierlijke eiwitten. In moderne tijden wordt een grotere gestalte toegeschreven aan voedings- en sociaaleconomische verbeteringen.

De impact van stress op gestalte

Fysieke groei is metabolisch veeleisend en wordt geremd door stress, gedeeltelijk via de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as. Corticotropine-releasing hormone (CRH) stimuleert bijvoorbeeld de synthese van adrenocorticotroop hormoon (ACTH), dat de afgifte van glucocorticoïden induceert (bijv. Cortisol, het "stresshormoon"). Cortisol stimuleert de eetlust maar vermindert de productie van IGF-1 door de lever, wat ook nodig is voor botgroei enontwikkeling. Bovendien verhoogt een teveel aan glucocorticoïden de afgifte van somatostatine, wat de afgifte van groeihormoon remt.

Bij kinderen is aangetoond dat chronische stress botgroei en gewichtstoename remt - die beide kunnen hervatten wanneer stress wordt verminderd of geëlimineerd. Bovendien, wanneer kinderen worden opgevoed onder sociaal stressvolle omstandigheden, waar te veel kinderen te weinig middelen delen en er niet wordt voorzien in zowel fysieke als emotionele behoeften, kunnen kinderen ook groeiachterstand ervaren. Dit is duidelijk bij geïnstitutionaliseerde kinderen die geen sterke, consistente relatie met hun verzorgers ontwikkelen. Daarom kunnen stress, psychosociaal geïnduceerde vermindering van groeihormoon en ontoereikende voeding allemaal de gestalte belemmeren.

Een combinatie van natuur en opvoeding

Omdat mensen verschillende genen erven en groeien, leven en zich ontwikkelen onder verschillende omgevingsomstandigheden, is het belangrijk om te bedenken dat zowel de natuur als de opvoeding de uiteindelijke verschijning beïnvloeden.Een van de vele fenotypes - zelfs diegene die zich later in het leven kunnen ontwikkelen, zoals kanker of hartaandoeningen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter