Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

13.9: Nükleotid Eksizyon Onarımı

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Nükleotid Eksizyon Onarımı
 

13.9: Nükleotid Eksizyon Onarımı

Genel bakış

Mutajenlere maruz kalmak DNA'ya zarar verebilir ve çift sarmalı yapıyı bozan veya uygun transkripsiyona engel olan hantal lezyonlara neden olabilir. Hasarlı DNA nükleotit eksizyon onarımı (NER) adı verilen bir süreçte tespit edilebilir ve onarılabilir. NER, hasarlı bir bölgeyi tespit etmek için DNA'yı ilk tetkileyen bir dizi özel protein kullanır. Daha sonra, NER proteinleri iplikçikleri ayırır ve hasarlı bölgeyi boşaltın. Son olarak, yeni, eşleşen nükleotidler ile değiştirme koordine.

DNA bozulması ve hasar

Hücreler düzenli olarak mutasyona maruz kalırlar- çevredeki DNA'ya zarar veren ve mutasyonlara yol açan faktörler. UV radyasyonu en yaygın mutajenlerden biridir ve DNA'da önemli sayıda değişiklik olduğu tahmin edilmektedir. Bunlar dna replikasyon veya transkripsiyon engelleyebilir yapıda bükümler veya kinks içerir. Bu hatalar düzeltilemezse, hasar mutasyonlara neden olabilir ve bu da hangi dizilerin bozulduğunu nisbeten kansere veya hastalığa neden olabilir.

Hasarlı bölgelerin tanımlanması ve onarımı

Nükleotid eksizyon onarımı, DNA'nın hasarlı bölgelerini tanımak ve onları kaldırma ve onarmak için işaretlemek için belirli protein komplekslerine dayanır. Prokaryotlarda prokaryotlaruvrA, UvrB ve UvrC olmak üzere üç protein içerir. İlk iki protein, herhangi bir fiziksel sapmayı tespit etmek için DNA iplikçikleri boyunca seyahat eden bir kompleks olarak birlikte çalışırlar.

Tespit edildikten sonra, hasarlı yerdeki iplikçikler ayrılır ve UvrC gibi endonükleaz enzimleri etkilenen bölgeyi keser ve boşaltırlar. DNA polimeraz boşluğu yeni nükleotitlerle doldurur ve dna ligaz enzimi yeni ve eski DNA arasındaki kenarları mühürler.

NER mutasyonları ciddi sonuçları vardır

Prokaryotlarda NER kompleksi üç Uvr proteininden oluşur, ancak ökaryotlarda dna onarımını düzenleyen bir düzineden fazla protein çalışır. İnsanlarda, NER yolu mutasyonlar kseroderma pigmentosum gibi hastalıklara neden olabilir (XP), hangi cilt kanseri insidansında 2000 kat artış ile ilişkili. XP muzdarip bireyler UV ışınlarına karşı son derece duyarlıdır ve güneş ışığına maruz sadece birkaç dakika sonra ciddi cilt yanıkları gelişebilir. Ayrıca, XP hastaları erken yaşlanma belirtileri gösterebilir ve genellikle nörolojik anormallikler gelişebilir. Düzgün çalışan bir onarım mekanizması olmadan, DNA hasarı birikir ve anormal hücre ölümü veya potansiyel kanserli tümörlere yol açabilir.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter