Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

18.3: Sempatik Sinir Sistemi
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
The Sympathetic Nervous System
 
TRANSCRIPT

18.3: The Sympathetic Nervous System

18.3: Sempatik Sinir Sistemi

Overview

The sympathetic nervous system—one of the two major divisions of the autonomic nervous system—is activated in times of stress. It prepares the body to meet the challenges of a demanding circumstance while inhibiting essential body functions—such as digestion—that are a lower priority at the moment.

The “Fight or Flight” System

As a student, you may have had the experience of walking into class and finding a surprise exam that you were not expecting. In the moment of realization, you may sense your gut tighten, your mouth goes dry, and your heart starts to race all of a sudden. These are signs of the sympathetic system taking over in preparation to react. While you may not be in immediate danger, the system has evolved to facilitate immediate reaction to stress or threats: blood is directed away from the digestive system and skin to increase energy supplies to muscles. Furthermore, the heart rate, and blood flow increase, and pupils dilate to maximize visual perception. At the same time, the adrenal gland releases epinephrine into the circulatory system. Your body is now primed to take action, whether that means to swiftly flee from danger or fight whatever threat may be at hand.

Control of the Sympathetic System

The sympathetic nervous system can be activated by various parts of the brain, with the hypothalamus playing a particularly important role. Sympathetic instructions from the central nervous system are sent from preganglionic neurons in the thoracic and lumbar parts of the spinal cord out to the peripheral nervous system—where they have their ultimate effects—through three main pathways.

The first pathway involves preganglionic neurons that connect to a nearby chain of ganglia—clusters of neuronal cell bodies—that runs along each side of the spinal column, often called the sympathetic chain. Here, the signal activates postganglionic neurons that travel to target organs or glands to regulate their function. Their effects include dilation of the pupils—allowing more light to enter the eyes; relaxation of airways—bringing in more oxygen, and constriction of blood vessels and increased heart rate—pushing more blood to muscles.

In the second pathway, preganglionic neurons send signals to ganglia farther from the spinal cord, near the target organs. Here, they activate postganglionic neurons that control the activity of organs such as the stomach, pancreas, liver, intestines, bladder, and genitals. Effects of this pathway include inhibiting digestion and urination, and stimulating orgasms.

In the third pathway, a small group of preganglionic neurons travels from the spinal cord directly to the adrenal gland, where they stimulate the secretion of the hormones epinephrine and norepinephrine into the bloodstream—helping to mediate the stress response throughout the body.

Chronic Stress

The sympathetic nervous system evolved to allow animals to best respond to immediate threats such as the sudden encounter with a predator or rival. While humans have left most of those primal fears behind, the body’s sympathetic system can still respond to stressful situations in the very same manner as when encountering a fierce savannah cat. This includes the release of the hormones epinephrine—also called adrenaline—and cortisol.

Under normal conditions, the system is briefly activated, and these hormones are not present in the circulatory system for long. However, modern stressors in our daily life can over-activate this system and expose the body for longer periods, which can have debilitating effects. These can include anxiety, depression, heart disease, weight gain, and sleeping disorders. The demands of university life can be challenging, so it is critical to engage in healthy stress management. Some strategies for managing stress include healthy eating, getting an adequate amount of sleep, maintaining social relationships, and seeking professional counseling when necessary.

Genel bakış

Otonom sinir sisteminin iki ana bölümünden biri olan sempatik sinir sistemi stres zamanlarında aktive edilir. Bu esaslı vücut fonksiyonları inhibe ederken zorlu bir durumun zorlukları karşılamak için vücut hazırlar -sindirim gibi- şu anda daha düşük bir önceliktir.

"Dövüş veya Uçuş" Sistemi

Bir öğrenci olarak, sınıfa yürüme ve beklemediğiniz sürpriz bir sınav bulma deneyimi olabilir. Farkına vardığınız anda, bağırsaklarınızın sıkıştıgında hissedebilirsiniz, ağzınız kurur ve kalbiniz aniden zıdlanmaya başlar. Bunlar sempatik sistemin tepki vermeye hazır olduğunu gösteriyor. Eğer acil tehlike içinde olmayabilir iken, sistem stres veya tehditlere hemen tepki kolaylaştırmak için gelişti: kan uzak sindirim sistemi ve cilt ten kaslara enerji kaynaklarını artırmak için yönlendirilir. Ayrıca, kalp hızı, ve kan akımı artış, ve gözbebekleri görsel algımını en üst düzeye çıkarmak için dilandirin. Aynı zamanda, adrenal bezi dolaşım sistemine epinefrin bültenleri. Vücudunuz artık harekete geçmek için hazır, bu hızla tehlikeden kaçmak ya da elaltında ne olursa olsun tehdit mücadele anlamına gelir.

Sempatik Sistemin Kontrolü

Sempatik sinir sistemi beynin çeşitli yerlerinde aktive edilebilir, hipotalamus özellikle önemli bir rol oynarken. Merkezi sinir sisteminden sempatik talimatlar, omuriliğin torasik ve lomber bölgelerindeki preganglionik nöronlardan çevresel sinir sistemine gönderilir ve bunların nihai etkileri üç ana yol aracılığıyla verilir.

İlk yol, omurganın her iki tarafı boyunca uzanan ve genellikle sempatik zincir olarak adlandırılan, yakındaki bir gangliyon zincirine bağlanan preganglionik nöronları içerir. Burada, sinyal onların işlevini düzenlemek için hedef organlara veya bezlere seyahat postgangliyonik nöronlar aktive. Etkileri göz bebeklerinin genişlemesi dahil-daha fazla ışık gözleri girmek için izin; hava yollarının gevşemesi-daha fazla oksijen getirerek, ve kan damarlarının daralması ve artan kalp hızı-kaslara daha fazla kan iterek.

İkinci yolda, preganglionik nöronlar hedef organların yakınında, omurilikten daha uzakta ki gangglia'ya sinyal gönderirler. Burada, mide, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, mesane ve genital organlar gibi organların aktivitesini kontrol postgangliyonik nöronlar aktive. Bu yolun etkileri sindirim ve idrara çıkma inhibe içerir, ve orgazm uyarıcı.

Üçüncü yolda, preganglionic nöronlar küçük bir grup omurilik doğrudan adrenal bezine seyahat, onlar hormonların salgılanmasını uyarmak nerede epinefrin ve norepinefrin kan dolaşımına-vücutta stres yanıtı aracılık yardımcı.

Kronik Stres

Sempatik sinir sistemi hayvanların bir yırtıcı ya da rakip ile ani karşılaşma gibi acil tehditlere en iyi şekilde yanıt vermek için izin gelişti. İnsanlar bu ilkel korkuların çoğunu geride bıraksa da, vücudun sempatik sistemi stresli durumlara şiddetli bir savana kedisiyle karşılaştığında olduğu gibi aynı şekilde yanıt verebilir. Bu hormonların salınımını içerir epinefrin-ayrıca adrenalin denir-ve kortizol.

Normal şartlar altında, sistem kısaca aktive edilir, ve bu hormonlar uzun süre dolaşım sisteminde mevcut değildir. Ancak, günlük hayatımızda modern stres bu sistemi aşırı aktive ve zayıflatıcı etkileri olabilir daha uzun süre vücut ortaya çıkarabilir. Bu anksiyete içerebilir, depresyon, kalp hastalığı, kilo alımı, ve uyku bozuklukları. Üniversite hayatının talepleri zor olabilir, bu nedenle sağlıklı stres yönetimi meşgul önemlidir. Stres için bazı stratejiler arasında sağlıklı beslenme, yeterli miktarda uyku alma, sosyal ilişkileri sürence ve gerektiğinde profesyonel danışmanlık araştırılıyor.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter