Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

19.10: Vizyon
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Vision
 
TRANSKRİPT

19.10: Vizyon

Görme, ışığın tespit edilmesinin ve gözün retinası tarafından sinir sinyallerine dönüştürülmesinin sonucudur. Bu bilgi daha sonra beyin tarafından analiz edilir ve yorumlanır. İlk olarak, ışık gözün ön kısmından girer ve kornea ve lens tarafından gözün arkasını kaplayan ince bir sinir dokusu tabakası olan retinaya odaklanır. Gözün dışbükey merceğindeki kırılma nedeniyle, görüntüler retinaya ters çevrilmiş şekilde projekte edilir.

Işık, retinanın arkasındaki çubuk ve koni fotoreseptör hücreleri tarafından emilir ve bu da nörotransmitter salınım hızlarında bir azalmaya neden olur. Işığın foton yoğunluğunu tespit etmenin yanı sıra, renk bilgisi de burada kodlanır, çünkü farklı koni türleri ışığın farklı dalga boylarına maksimum tepki verir.

Fotoreseptörler daha sonra retinanın ortasında yer alan bipolar hücrelere görsel bilgiyi gönderir ve buradan da retinanın önündeki ganglion hücrelerine projeksiyon yapılır. Horizontal ve amakrin hücreleri, birden fazla fotoreseptörden gelen bilgileri entegre ederek, bu hücre tipleri arasındaki yanal etkileşimlere aracılık eder. Bu entegrasyon, cisimlerin kenarları gibi basit özellikleri tespit etmeyi içeren görsel bilgilerin ilk işlenmesine yardımcı olur.

Glial hücrelerle birlikte, retinal ganglion hücrelerinin aksonları, görsel bilgiyi beyne ileten optik siniri oluşturur. Optik sinir beynin tabanından geçerken parsiyel şekilde çaprazlanır. Böylece, beynin her iki tarafı da her iki gözden bilgi alır ve bu da derinlik algısına izin verir.

Optik sinir liflerinin çoğu, renk ve hareket gibi farklı özelliklerin paralel olarak işlendiği beynin talamusundaki lateral genikülat çekirdeğinde sinaps yapar. Talamus daha sonra beynin arkasındaki birincil görsel kortekse (V1) bilgi gönderir. V1'deki hücreler, belirli yönelimler ve hareket yönleri gibi daha karmaşık görsel özelliklere yanıt verir. V1, en yüksek fotoreseptör yoğunluğuna sahip merkezi bir bölge olan retinanın foveasından gelen bilgilerin işlenmesine ayrılmış nispeten geniş bir alana sahip, iyi tanımlanmış bir görsel alan haritası içerir.

Görsel bilgiler V1'den bir nesnenin veya yüzün tanımlanması ve görsel uyaranların mekansal konumunun belirlenmesi gibi daha üst düzey işlemler için serebral korteksin bitişik bölgelerine gönderilir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter