Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

20.11: Nociceptie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Nociceptie
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

20.11: Nociceptie

Nociceptie - het vermogen om pijn te voelen - is essentieel voor de overleving en het algehele welzijn van een organisme. Schadelijke prikkels zoals doordringende pijn van een scherp voorwerp, hitte van een open vlam of contact met bijtende chemicaliën worden eerst gedetecteerd door sensorische receptoren, nociceptoren genaamd, die zich op zenuwuiteinden bevinden. Nociceptoren brengen ionenkanalen tot expressie die schadelijke stimuli in elektrische signalen omzetten. Wanneer deze signalen de hersenen bereiken via sensorische neuronen, worden ze als pijn ervaren. Zo helpt pijn het organisme om schadelijke prikkels te vermijden.

Het immuunsysteem speelt een essentiële rol bij pijnpathologie. Bij het tegenkomen van schadelijke stimuli, geven immuuncellen zoals mestcellen en macrofagen die aanwezig zijn op de plaats van de verwonding, ontstekingschemicaliën af zoals cytokinen, chemokinen, histaminen en prostaglandinen. Deze chemicaliën trekken andere immuuncellen zoals monocyten en T-cellen naar de plaats van de verwonding. Ze stimuleren ook nociceptoren, wat resulteert in hyperalgesie - een intensereDe reactie op een voorheen pijnlijke stimulus, of allodynie - een pijnlijke reactie op een normaal onschadelijke stimulus, zoals een lichte aanraking. Dergelijke pijnsensibilisatie helpt de gewonde plek tijdens genezing te beschermen.

In sommige gevallen overleeft pijn zijn rol als acuut waarschuwingssysteem als de sensibilisatie na verloop van tijd niet verdwijnt. Chronische pijn - aanhoudende of terugkerende pijn die langer dan drie maanden aanhoudt - gaat vaak samen met inflammatoire aandoeningen zoals reumatoïde artritis. Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals aspirine en ibuprofen verminderen pijn door de synthese van de ontstekingsmoleculen prostaglandinen te remmen. NSAID's en opioïden die momenteel worden gebruikt om pijn te bestrijden, hebben echter last van ernstige bijwerkingen en het risico op verslaving. Daarom kan het begrijpen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan pijnpathologie helpen bij het ontwikkelen van effectievere medicijnen om pijnperceptie te onderdrukken met minder ernstige negatieve bijwerkingen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter