Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

20.11: Nociceptie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Nociception
 
TRANSCRIPT

20.11: Nociceptie

Nociceptie - het vermogen om pijn te voelen - is essentieel voor de overleving en het algehele welzijn van een organisme. Schadelijke prikkels zoals doordringende pijn van een scherp voorwerp, hitte van een open vlam of contact met bijtende chemicaliën worden eerst gedetecteerd door sensorische receptoren, nociceptoren genaamd, die zich op de zenuwuiteinden bevinden. Nociceptoren brengen ionenkanalen tot expressie die schadelijke stimuli in elektrische signalen omzetten. Wanneer deze signalen de hersenen bereiken via sensorische neuronen, worden ze als pijn ervaren. Zo helpt pijn het organisme om schadelijke prikkels te vermijden.

Het immuunsysteem speelt een essentiële rol bij de pathologie van pijn. Bij het tegenkomen van schadelijke stimuli, geven immuuncellen, zoals mestcellen en macrofagen die aanwezig zijn op de plaats van de verwonding, ontstekingschemicaliën af zoals cytokinen, chemokinen, histaminen en prostaglandinen. Deze chemicaliën roepen andere immuuncellen zoals monocyten en T-cellen op bij de plaats van de verwonding. Ze stimuleren ook nociceptoren, wat resulteert in hyperalgesie - een verhoogde reactie op een stimulus die voorheen pijnlijk is, of allodynie - een pijnlijke reactie op een stimulus die normaal onschadelijk is, zoals een lichte aanraking. Dergelijke pijngevoeligheid helpt de gewonde plek tijdens genezing te beschermen.

In sommige gevallen blijft pijn aanwezig en hoort dit niet meer bij het acute waarschuwingssysteem . Chronische pijn - aanhoudende of terugkerende pijn die langer dan drie maanden aanhoudt - gaat vaak samen met inflammatoire aandoeningen zoals reumatoïde artritis. Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals aspirine en ibuprofen verminderen pijn door de synthese van de moleculen die een ontsteking veroorzaken, zoals prostaglandinen, te remmen. NSAID's en opioïden die momenteel worden gebruikt om pijn te bestrijden, hebben ernstige bijwerkingen en kunnen verslavend zijn. Daarom is het belangrijk om de mechanismen die ten grondslag liggen aan pijnpathologie beter te begrijpen, zodat effectievere medicijnen kunnen worden ontwikkeld om pijnperceptie te onderdrukken en minder ernstige negatieve bijwerkingen te veroorzaken.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter