Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

21.3: Intracellulaire hormoonreceptoren
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Intracellulaire hormoonreceptoren
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

21.3: Intracellulaire hormoonreceptoren

In lipiden oplosbare hormonen diffunderen door het plasma en de kernmembraan van doelwitcellen om zich te binden aan hun specifieke intracellulaire receptoren. Deze receptoren werken als transcriptiefactoren die de genexpressie en eiwitsynthese in de doelcel reguleren

Op basis van hun werkingsmechanisme worden intracellulaire hormoonreceptoren geclassificeerd als Type I- of Type II-receptoren. Type I-receptoren, waaronder steroïdhormoonreceptoren zoals de androgeenreceptor, zijn aanwezig in het cytoplasma. Hormoonbinding transporteert het hormoonreceptorcomplex naar de kern, waar het zich bindt aan regulerende DNA-sequenties die hormoonresponselementen worden genoemd en gentranscriptie activeert.

Type II-receptoren, zoals de schildklierhormoonreceptor, zijn gebonden aan hun DNA-responselementen in de kern, zelfs als er geen hormoon is. In deze toestand fungeert de receptor als een actieve repressor van transcriptie. Bij hormoonbinding activeert het receptor-hormooncomplex echter de transcriptie van schildklierhorgeld-induceerbare genen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter