Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

23.3: Süzme

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Süzme
 

23.3: Süzme

Böbreklerin işlevi filtre, reabsorb, salgılamak ve salgılamak tır. Her gün böbrekler yaklaşık 180 litre kan filtre, başlangıçta su ve solutes kaldırarak ama sonuçta ozmodüzenleyici hormonların yardımıyla dolaşıma hemen hemen tüm filtrates dönen. Bu süreç atıkları ve toksinleri temizler ama aynı zamanda su ve elektrolit düzeylerini korumak için çok önemlidir. Bu fonksiyonların çoğu böbrekler içinde bulunan küçük ama çok sayıda nefronlar tarafından gerçekleştirilir.

Kan kılcal bir glomerulus ile nefron renal korpusk girer. Kılcal damarlar, suyu emen bowman kapsülü ve kandan en solutes denilen bir yapı ile çevrilidir. Kılcal damarlardan gelen kan basıncı bunları kapsüllere doğru iter. Kan basıncı çok yüksek ise, hipertansiyon görüldüğü gibi, kılcal damarlar zayıflatmak ve sertleşebilir, kan filtrelemek için böbrek yeteneğini azaltarak.

Korselerden gelen filtrat, proksimal kıvrımlı tübüllere ve Henle Döngüsü'nün azalan kısımlarına boş. Burada solutes yaklaşık% 70-tuz, glikoz, amino asitler, ve bikarbonatlar- çevreleyen kılcal içine emilir. Osodorasyonda yer alan kan hormonlarının dolaşımı, kan basıncını artırmak veya azaltmak ve elektrolitleri düzenlemek için gerekirse sodyum, kalsiyum veya daha fazla suyun emilimini tetikler.

Damarlardan salgılar kandan kalan atık ürünleri nefronların distal kıvrık tübüllerine gider. Kreatinin ve üre gibi azotlu atıkların yanı sıra potasyum ve amonyum iyonları da salgılanır. Kan pH ayarlamak için, hidrojen ve bikarbonat iyonları da distal tübüliçine kaldırılabilir. Buradan kalan filtrat, veya idrar, böbrek pelvis tarafından toplanır ve üreter yoluyla böbreklerden atılır.

Ayılar ve yer sincapları gibi kış uykusunda bulunan hayvanlarda, yiyecek ve su yutulduğu bir dönemde su tasarrufu için idrar üretimi azaltılır veya tamamen durdurulur. Hipotermik durumlarında böbrek damarları daralır ve glomerulusa kan akışını engeller. Bu, hayvan kış uykusundan çıkana kadar böbrek fonksiyonlarını durdurur.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter