Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

23.5: Hormonale regulatie
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

This content is Free Access.

Education
Hormonale regulatie
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

23.5: Hormonale regulatie

Het renine-aldosteronsysteem is een endocrien systeem dat de opname van water en elektrolyten via de nieren begeleidt en zo de bloeddruk en osmoregulatie regelt. Activering van het systeem begint in de nieren met een klein cluster van cellen grenzend aan de afferente en efferente bloedvaten van het nierlichaam. Terwijl de nefronen bloed filteren, controleren juxtaglomerulaire cellen de bloeddruk. Als ze een verlaging van de druk detecteren, geven ze het hormoon renine af aan de bloedbaan.

Circulerend renine interageert met angiotensinogeen, een precursor-eiwit dat door de lever wordt gesynthetiseerd, om angiotensine I te creëren. Een laatste stap splitst angiotensine I in angiotensine II, een proces dat wordt bereikt door het angiotensine-converterende enzym of ACE, dat wordt afgegeven door de longen.

Angiotensine II verhoogt tijdelijk de bloeddruk door kleinere bloedvaten samen te trekken. Het induceert ook de afgifte van aldosteron uit de bijnierschors van de nieren. Aldosteron stimuleert direct de reabsorptievan natrium en de uitscheiding van kalium door de nieren om de elektrolytenbalans te behouden. Bovendien stimuleren circulerende niveaus van aldosteron de afgifte van antidiuretisch hormoon, of ADH, door de hypothalamus in de hersenen.

Bij het bereiken van de nieren reguleert ADH de aquaporinekanalen in de nefronen, waardoor het vasthouden van water in de bloedvaten toeneemt. De gecombineerde effecten van ADH en aldosteron resulteren in een systemische verhoging van de bloeddruk.

Hoge bloeddruk of hypertensie en hartfalen worden vaak behandeld met ACE-remmers. Deze medicijnen voorkomen de vorming van angiotensine II. Hierdoor kunnen de bloedvaten ontspannen, waardoor de bloeddruk daalt, wat op zijn beurt de belasting van het hart vermindert.

Het renine-angiotensine-aldosteronsysteem speelt een belangrijke rol tijdens de zwangerschap, waarbij de uteroplacentaire doorbloeding en zoutbalans moeten worden gehandhaafd. Tijdens de zwangerschap stimuleert het hormoon oestrogeen de synthese van angiotensinogeen in de lever. Renin, angiotensin I en II vertonen allemaal een progressieve toename in de loop van de zwangerschap. Bij sommige vrouwen leidt deze verhoogde activering van het renine-aldosteronsysteem tot hypertensie en pre-eclampsie; indien niet naar behoren beheerd, een belangrijke bron van moedersterfte.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter