Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

26.10: Inclusieve fitheid
INHOUDSOPGAVE

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Inclusieve fitheid
 
Deze voice-over is door de computer gegenereerd
TRANSCRIPT
* De tekstvertaling is door de computer gegenereerd

26.10: Inclusieve fitheid

Het meeste altruïstische gedrag - waarbij het ene dier het andere helpt ten koste van zichzelf - vindt plaats tussen familieleden. Wetenschappers denken dat dit altruïstische gedrag is geëvolueerd omdat ze de inclusieve fitheid van het dier dat hulp verleent, vergroten.

Inclusieve fitness is het vermogen van een individu om zijn genen door te geven, zowel via zijn nakomelingen als die van naaste familieleden met gedeelde genen. Als een dier een naast familielid helpt zijn voortplantingssucces te verbeteren, verhoogt dit de inclusieve fitheid van het dier, waardoor het gedrag in de genenpool behouden blijft.

Eusocial dieren

Bijvoorbeeld, eusociale dieren die in kolonies leven met slechts één reproductief geschikt vrouwtje (een koningin) - zoals bijen en naakte molratten - zijn allemaal nauw verwant aan andere leden van de kolonie. De koningin is meestal de moeder, broer of zus of tante van de andere leden van de kolonie, afhankelijk van de soort. De niet-reproductieve leden zorgen doorgaans voor en protect de koningin en haar nageslacht, waarbij ze vaak hun overleving riskeren. Door de koningin te helpen haar genen door te geven, neemt de inclusieve fitheid van de niet-reproductieve individuen toe omdat ze een vergelijkbare genetische samenstelling hebben.

Kin selectie

De natuurlijke selectie van gedrag dat het reproductiesucces van familieleden vergroot, wordt verwantenselectie genoemd, en het werkt ook op dieren die niet zo nauw verwant zijn als eusociale dieren. Er wordt getheoretiseerd dat de mate van verwantschap beïnvloedt of altruïstisch gedrag zal evolueren. Dit wordt vertegenwoordigd door Hamilton's regel, die de kosten van altruïsme weegt met de voordelen, variërend in verhouding tot verwantschap. Met andere woorden, dieren die nauwer verwant zijn, zullen eerder altruïstisch gedrag ten opzichte van elkaar vertonen, omdat hun inclusieve fitheid in grotere mate toeneemt wanneer ze meer genen delen.


Aanbevolen Lectuur

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter