Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

27.10: Fosfor Döngüsü

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Fosfor Döngüsü
 

27.10: Fosfor Döngüsü

Karbon, su ve azotun aksine fosfor atmosferde gaz olarak bulunmaz. Bunun yerine, ekosistemdeki fosforların çoğu toprak, su, tortu ve kayaçlarda bulunan fosfat iyonları (PO43-)gibi bileşikler olarak bulunur. Fosfor genellikle sınırlayıcı bir besindir (yani, kısa kaynağı). Sonuç olarak, fosfor çoğu tarımsal gübreye eklenir ve bu da sucul ekosistemlerde akıntıya bağlı çevresel sorunlara neden olabilir.

Biyolojik Fosfor Döngüsü

Fosfor DNA, hücre zarları, kemikler ve dişler gibi birçok önemli biyolojik yapıda bulunur. Atmosferde gaz halinde bulunmaz, mineraller, tortu, volkanik kül ve aerosollerde bulunur. Kayalar ve tortu lar zamanla havalandığı için inorganik fosfat salgılarlar ve bu da zamanla toprak ve yüzey suyuna ulaşır. Bitkiler bu fosfatları emer ve organik moleküllere dahil ederler. Hayvanlar bitki ve diğer hayvanları tüketerek fosfat elde eder ve birleştirirler. Bitkiler ve hayvanlar atıkları salgıladığında, organik fosfatlar toprağa geri döner ve fosfat mineralizasyonu adı verilen bir süreçte bitkiler tarafından tekrar kullanılabilecek inorganik formlara ayrılırlar.

Jeokimyasal Fosfor Döngüsü

Doğal akıntılar fosfatları nehirlere, göllere ve okyanusa taşıyabilir ve burada sucul organizmalar tarafından yutulabilirler. Suda yaşayan organizmalar öldüklerinde veya atık ları salgıladığında, fosfor içeren bileşikler okyanus tabanına batabilir ve sonunda tortul tabakalar oluşturabilir. Binlerce yıl boyunca, jeolojik yükselme okyanustan karaya fosfor içeren kayaları geri döndürebilir.

Fosfor Döngüsünde İnsanın Etkileri

Azot gibi fosfor da doğal ortamlarda bitki büyümesinde sınırlayıcı bir faktördür ve bu da mahsul verimini artırmak için gübrelere fosfor eklenmesinin tarımsal uygulamasına yol açmıştır. Ancak, bu uygulamadan elde edilen tarımsal atıklar, sucul üreticilerin hızlı büyümesini teşvik edebilir ve çeşitli çevre sorunlarına neden olabilir.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter