Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

28.2: Dağılım ve Yayılım
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Distribution and Dispersion
 
TRANSCRIPT

28.2: Distribution and Dispersion

28.2: Dağılım ve Yayılım

To understand intra-specific interactions in populations, scientists measure the spatial arrangement of species individuals. This geographic arrangement is known as the species distribution or dispersion. Highly territorial species exhibit a uniform distribution pattern, in which individuals are spaced at relatively equal distances from one another. Species that are highly tied to particular resources, such as food or shelter, tend to concentrate around those resources, and thus exhibit a clumped distribution pattern. Lastly, organisms unaffected by the placement of resources or other individuals exhibit a random distribution pattern.

Modes of Dispersion

A species distribution spans the entire area that is used by individuals of the species. Organisms can be equally spaced apart, clustered in groups or dispersed randomly throughout the landscape.

In species that exhibit uniform dispersion, individuals are spaced equidistantly from one another. Plants that release chemicals into the ground to prevent the growth of other individuals nearby display uniform distributions. Territorial species also tend to be more uniformly distributed. For example, mountain lions are a highly territorial species in which males defend space around females and resources.

Organisms that do not move around much or live in social groups or clusters often display a clumped distribution. This type of distribution is the most common and can occur when resources are patchy or regionally concentrated. A clumped distribution can also result from small population size, as mating may be difficult for rare animals that do not stay in groups.

Lastly, organisms that exhibit a random distribution are relatively rare but are more common in habitats with plentiful resources. Examples of randomly distributed organisms include plant species with wind-dispersed seeds. These organisms settle wherever conditions are viable, independent of the placement of resources and other individuals.

Species distribution can also be distinct at different spatial levels. For example, within a population of reproducing shearwaters (a species of seabird), individuals display a uniform distribution. However, at the level of the entire species, populations show a clumped distribution, clustered on islands that are suitable for nest-building and protected from predators.

Popülasyonlardaki özgül etkileşimleri anlamak için, bilim adamları türlerin mekansal düzenini ölçerler. Bu coğrafi düzenleme tür dağılımı veya dağılımı olarak bilinir. Yüksek toprak türleri, bireylerin birbirlerinden nispeten eşit uzaklıkta aralıklı oldukları tek tip bir dağılım deseni sergilerler. Yiyecek veya barınak gibi belirli kaynaklara son derece bağlı olan türler, bu kaynakların etrafında yoğunlaşarak kümelenmiş bir dağılım deseni sergileme eğilimindedirler. Son olarak, kaynakların veya diğer bireylerin yerleşiminden etkilenmeyen organizmalar rastgele bir dağılım deseni sergilerler.

Dağılma Modları

Bir tür dağılımı, türün bireyleri tarafından kullanılan tüm alanı kapsar. Organizmalar eşit aralıklı olabilir, gruplar halinde kümelenmiş veya manzara boyunca rasgele dağılmış.

Düzgün dağılım gösteren türlerde, bireyler birbirinden eşit uzaklıkta boşluktadırlar. Yakındaki diğer bireylerin büyümesini önlemek için toprağa kimyasal madde salgılayan bitkiler tek tip dağılımlar gösterirler. Toprak türleri de daha düzgün dağıtılmış olma eğilimindedir. Örneğin, dağ aslanları erkeklerin dişiler ve kaynaklar etrafında yer savunmak son derece bölgesel bir türdür.

Çok fazla hareket etmemiş ya da sosyal gruplar da ya da kümeler halinde yaşayan organizmalar genellikle kümelenmiş bir dağılım gösterirler. Bu tür bir dağılım en yaygın olanıdır ve kaynaklar yamalı veya bölgesel olarak yoğunlaştığında oluşabilir. Kümelenmiş bir dağılım da küçük popülasyon büyüklüğünden kaynaklanabilir, çünkü grup halinde kalmayan nadir hayvanlar için miteleme zor olabilir.

Son olarak, rasgele bir dağılım sergileyen organizmalar nispeten nadirdir ancak bol kaynaklara sahip habitatlarda daha yaygındır. Rastgele dağıtılan organizmalara örnek olarak rüzgarda dağılmış tohumları olan bitki türleri verilebilir. Bu organizmalar, kaynakların ve diğer bireylerin yerleştirilmesinden bağımsız olarak, koşulların uygun olduğu her yere yerleşirler.

Tür dağılımı da farklı mekansal düzeylerde farklı olabilir. Örneğin, çoğalan yelkovan suların (bir deniz kuşu türü) popülasyonu içinde, bireyler tek tip bir dağılım gösterirler. Ancak, tüm türlerin düzeyinde, popülasyonlar yuva yapımı için uygun ve yırtıcılardan korunan adalarda kümelenmiş bir dağılım gösterirler.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter